Glas in lood Kruis symbool an geloof


Glas in lood Anker symbool van hoopWerkgroepen

Een parochie is niet levensvatbaar zonder vrijwilligers. Het zijn juist de vrijwilligers die er voor zorgen dat je kunt spreken van een levende gemeenschap.

In de Gerardusparochie zijn we blij met het grote aantal mensen dat zich belangeloos voor anderen inzet.

De vrijwilligers zijn ingedeeld in verschillende werkgroepen. Bij iedere werkgroep staat een contactpersoon voor als u meer wilt weten of u wilt aansluiten. Dat kan ook via het contactformulier. U bent van harte welkom!
 • Avondwake
  • Contactpersoon: Lies Loijen
 • Bloemversiering
  • Contactpersoon: Mario van Horik
 • Collectanten
  • Contactpersoon: Lenie Mackus
 • Gezinsmissen
  • Marian Wijen - Duijts
 • Gemengd zangkoor 'De Leeuwerik'
  • Contactpersoon: Lenie Mackus
 • Kinderkoor 'De Sleutels'
  • Contactpersoon: Lenie Mackus
 • Kerststal
  • Contactpersoon: Jac Wijen
 • Kerkhof en onderhoud
  • Contactpersoon: Jac Wijen
 • Kerk poetsen
  • Contactpersoon: Jac Wijen
 • Kinderwoorddienst
  • Contactpersoon: Mariëtte van Horik
 • Lectoren en lectrices
  • Contactpersoon: Francien Verheijen
 • Liturgie
  • Contactpersoon: Marian Wijen - Duijts
 • Misdienaars en acolieten
  • Contactpersoon: Maranda Dings
 • Woord- en gebedsdienst
  • Contactpersoon: Francien Verheijen

 • Vacatures
  • Contactpersoon: Lenie Mackus