Glas in lood Kruis symbool an geloof


Glas in lood Anker symbool van hoopKerstversieringen pag. 1

Kerstversiering 2017

Een trotse koster zegt heel veel dank aan de bloembinders Andre Bongers, Mario van Horick en Driena van Heugten die ook dit jaar weer geweldig werk hebben geleverd.
Foto: Marc Beelen, koster.