Glas in lood Kruis symbool an geloof


Glas in lood Anker symbool van hoopKerstversieringen pag. 1

Kerstversiering en bloembindersFoto: Marc Beelen, koster.