Glas in lood Kruis symbool an geloof


Glas in lood Anker symbool van hoopKerststalbouwers

Ook dit jaar hebben de kerststalbouwers weer mooi werk geleverd.
Op de foto zien we dhr. en mevr. van Heugten, dhr. en mevr. Gijsen, mevr. Korsten, mevr Verheijen, dhr. Linders, dhr Wijen (kerkbestuur), dhr. en mevr. Koolen, dhr. van Nieuwenhoven en dhr. Bongers.

Hartelijk bedankt voor alle inzet.
Foto: Marc Beelen, koster.