Glas in lood Kruis symbool an geloof


Glas in lood Anker symbool van hoopKerststalbouwers pag. 3

Tevreden met het resultaat.Foto: Marc Beelen, koster.