Glas in lood Kruis symbool an geloof


Glas in lood Anker symbool van hoopKerststalbouwers pag. 2

Nog even napraten.Foto: Marc Beelen, koster.