Glas in lood Kruis symbool an geloof


Glas in lood Anker symbool van hoop75 Jaar Parochie Nederweert-eind

Beste inwoners, oud inwoners, van Eind; genodigden en andere belangstellenden:

Namens de organisatie is het Parochieel Comité, als zijnde de Dorspraad, gevraagd om een welkomstwoord te houden tijdens de viering van het 75 jarig Parochiefeest. Daar willen wij uiteraard graag gebruik van maken.

75 Jaar Parochie Eind; Dindj zoals we zelf graag zeggen.
75 Jaar klinkt als we het over een leeftijd hebben, wat vaak geassocieerd wordt met oud, maar we voelen ons nog hartstikke jong en dat is deze gemeenschap ook. Als we nu naar buiten lopen, zien we de bouw van een nieuwe school die nagenoeg gereed is. We zien ook dat er jaarlijks nieuwe woningen gebouwd worden. Een zeer positieve ontwikkeling voor de toekomst van Eind. We zien (al vele jaren) een bloeiend verenigingsleven met een onderlinge uitstekende samenwerking, waarvan vele inwoners lid zijn en dat er zowel financieel als organisatorisch goed uitziet. Als een vereniging of stichting een jubileum viert dan wordt er regelmatig een beroep gedaan op andere verenigingen om de helpende hand te bieden. En natuurlijk zijn er verenigingen en stichtingen die het wel eens moeilijk hebben en hulp nodig hebben, maar telkens slagen we er samen weer in om uit het dal te komen en weer met veel enthousiasme de schouders er onder te zetten en de buitenwereld laten zien dat D’indj dan wel een kleine gemeenschap is met slechts 1.750 inwoners, maar met grootse daden, een uitstekende sociale cohesie tussen de inwoners en de verenigingen en een ongekende saamhorigheid waar menig dorp/stad jaloers op is. En op moeilijke momenten is er altijd wel iemand, die een arm om je heen slaat of waar je van zijn schouder gebruik mag maken. We hebben dit in juli tijdens de rampvlucht van de MH 17 duidelijk kunnen zien: een klein dorp met een groot hart en heel veel medeleven, waar op gepaste wijze mee omgegaan wordt.
Ook voor ondernemers zijn er voldoende mogelijkheden om zich in Eind te vestigen. Er zijn veel kleine ondernemers, die hier hun bedrijf zijn opgestart en daar hun boterham mee kunnen verdienen. We hoeven in principe nauwelijks het dorp uit om in onze eerste levensbehoeften te voorzien.

Even terug in de tijd.
Het zal ongeveer in 1935 zijn geweest dat enkele invloedrijke inwoners van Eind van mening waren dat ook deze gemeenschap een eigen Parochie nodig had, met een eigen kerk, pastorie en een school. In het boek van brök tot brök staat de gehele geschiedenis uitgebreid beschreven. De volgende personen hebben het uiteindelijk klaargespeeld dat op 26 augustus 1939 de Parochie Nederweert-eind gesticht werd; in willekeurige volgorde:
– Trinkes Tinus, Mart van Nieuwenhoven
– Sjeng Verstappen; Jan Verstappen
– Haize Pier; Peter Linders
– Tiskes Driekse; Harry Hermans
– Sors Sjang; Jan Bongers
– Lei Eikelenberg; Leo Eikelenberg
– Kets Frans; Frans van Nieuwenhoven
– Pier van de Mulder; Peter Breukers.
Hun namen zijn dan ook ingemetseld bij de ingang van de kerk; Een terecht eerbetoon aan deze mensen, die er voor gezorgd hebben dat we hier nu ook mogen zitten en het 75 jarig Parochiefeest mogen houden.
Veel van deze bijnamen zijn nog steeds van toepassing op huidige inwoners van Eind.

Er diende dan ook een pastoor te komen. Vanuit Venlo kwam 'bouwpastoor Brand', die mede aan de wieg heeft gestaan aan de ontwikkeling van de parochie Nederweert-Eind. Velen hier aanwezig zullen zich nog ongetwijfeld de oude school met daarboven de noodkerk herinneren. Velen zullen zich dan ook het gekraak van de houten planken vloer herinneren als je als jonge jongen of meisje daar de lessen van de lagere school volgde. Ook werden hier de eerste bonte avonden nog gehouden en was de zolder de laatste jaren, voor het gebouw werd afgebroken, opslagplaats voor Festeynder.

Terug naar nu:
Vandaag is ook de start van ons jubileumjaar.
Het komende jaar vieren meerdere verenigingen, stichtingen hun jubileum:
– Festeynder Weekend bestaat 40 jaar
– Openluchtmuseum Eynderhoof bestaat 25 jaar
– Zanggroep Young Forever bestaat 20 jaar
– Buurtschap Kruisstraat bestaat 50 jaar
In overleg is besloten om deze jubilea zo veel mogelijk gezamenlijk te vieren.
Hiervoor wordt ook een jubileumkalender gemaakt, die aan alle verenigingen en stichtingen, en openbare gelegenheden aangeboden wordt, zodat we met eventuele activiteiten rekening kunnen houden. Door omstandigheden is deze helaas nog niet gereed, maar zodra deze gereed is zal dit zo spoedig mogelijk kenbaar gemaakt worden.

Daarnaast heeft het Parochieel Comite in samenwerking met de Culturele Commissie besloten om een Eindse vlag te laten maken, die ieder gezin gratis kan ontvangen, mits hij of zij deze vlag ook tijdens Festeynder Weekend en andere feestelijkheden zal gebruiken. Inmiddels zijn de eerste ontwerpen nagenoeg gereed en de uiteindelijke bedoeling is om deze tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 01 januari 2015 in Reigershorst te presenteren.

En dan nu vandaag, die viering van ons 75 jarig Parochiefeest
Namens het Parochieel Comité, wil ik onze waardering en dank uitspreken naar het kerkbestuur, die de bereidheid en de moeite heeft genomen om het 75 jarig Parochiefeest niet ongemerkt voor bij te laten gaan en hier, vandaag op 21 september 2014, op gepaste wijze aandacht aan te schenken. En dat in het centrum van onze gemeenschap; De kerk en ons Pastoor Maesplein. Er is voor iedereen wat te beleven, zowel voor de ouderen als de allerkleinsten.

Tot slot:
Het zou toch prachtig zijn als we elkaar over 25 jaar hier weer zien met de viering van het 100-jarig jubileum, met dan andere mensen aan het roer en weer anderen die meevaren op het enthousiasme van de nieuwe kartrekkers en jonge enthousiaste mensen die het roer weer jaren later met veel plezier en enthousiasme overnemen.
Want D’ Indj is een dorp voor de gemeenschap, door de gemeenschap.

Ik wens een ieder een heuglijk, warm, ontspannend Parochiefeest toe, waar ongetwijfeld met een lach op het gezicht terug gekeken wordt, naar hoe het vroeger was, met daarbij toch de blik op de toekomst gericht.

Dank voor de aandacht.

Nederweert-Eind 21-09-2014,
Jac Beerens
Voorzitter Parochieel Comité