Glas in lood Kruis symbool an geloof


Glas in lood Anker symbool van hoopKIWODI

Kiwodi kindergroep


Wanneer:

zaterdag, 1x per twee weken

Hoe laat:

19.15 uur

Waar:

in de sacristie van de kerk

21 januari 2017: Evangelie: Matteus 4, 12-23
    Thema: Kom, volg mij.
4 februari 2017: Evangelie: Matteus 5, 13-16
    Thema: Laat je licht stralen.
18 februari 2017 Evangelie: Matteus 5, 38-48
    Thema: Je vijand liefhebben?
11 maart 2017 Evangelie: Matteus 17, 1-9
    Thema: Luister naar Jesus.
25 maart 2017: Evangelie: Johannes 9, 1-41
    Thema: Kijk met de ogen van je hart.
8 april 2017: Evangelie: Matteus 21, 1-11
    Thema: Jesus lijdt uit liefde.
22 april 2017: Evangelie: Johannes 20, 19-31
    Thema: Geloof in de Levende, ook al zie je Hem niet.
6 mei 2017: Evangelie: Johannes 10, 1-10
    Thema: Jesus trekt met jou mee.
20 mei 2017: Evangelie: Johannes 14, 15-21
    Thema: Jesus belooft dat de helper zal komen.
3 juni 2017: Evangelie: Johannes 7, 37-52
    Thema: Laat de kinderen tot ons komen.
17 juni 2017: Evangelie: Johannes 6, 51-58
    Thema: Jesus geeft zichzelf aan ons.
1 juli 2017: Evangelie: Matteus 16, 13-19
    Thema: In vuur en vlam voor Jesus Christus.
15 juli 2017: Evangelie: Matteus 13, 1-23
    Thema: Draagt Gods woord vrucht bij jou?
16 september 2017: Evangelie: Matteus 18, 21-35
    Thema: De positieve kracht van vergeving.
30 september 2017: Evangelie: Matteus 21, 28-32
    Thema: is jouw ja echt JA?.
28 oktober 2017: Evangelie: Matteus 22, 34-40
    Thema: Wat is het allerbelangrijkste?.
18 november 2017: Evangelie: Matteus 25, 14-30
    Thema: Ook jij hebt talenten.

KIWODI werkgroep:

Heleen Aarts, Kim Bongers, Mariëtte van Horik,Ramona Smeets,
Jolanda Wijen en Mien Zegveld.