Glas in lood Kruis symbool an geloof


Glas in lood Anker symbool van hoopVoorgeschiedenis

In 1934 namen enige bewoners van buurtschap 't Eind contact op met het kerkbestuur van de St. Lambertus-parochie te Nederweert met de vraag een eigen kerk te mogen bouwen. De afstand van 't Eind tot Nederweert bedroeg ongeveer 3½ km. Niet alleen de kerkgangers moesten deze afstand afleggen, ook de kinderen die naar school gingen moesten tweemaal per dag deze afstand te voet maken. In feite kwam het er op neer dat er een nieuwe parochie gesticht zou moeten worden. Dat dit niet van een leien dakje is gegaan staat vakkundig beschreven in het boek "van brök .... tot brök", samengesteld door em. pastoor Jacq. Maes, 2e bouwpastoor, met als kroniekschrijver J.H. Brand als 1e bouwpastoor.

Diverse gesprekken, vergaderingen en bijeenkomsten zijn er geweest. Bijv. de vergadering op 19 februari 1935 waarin werd gediscussieerd over de grenzen van de nieuwe parochie en het zoeken naar middelen om te voorzien in de levensbehoeften van de toekomstige pastoor. Niet op alle vragen kon nog een concreet antwoord gegeven worden. Dat waren bijv. de plaats waar de kerk gebouw moest worden en de kosten die hieraan verbonden waren. De kwestie Eikelberg kwam niet aan de orde. Hij zou bouwgrond ter beschikking hebben gesteld en een kapitaal voor het bouwen van de kerk.

Ook schijnt er een poging te zijn geweest om het gehucht Schoor in de oprichting te betrekken, want ook voor hen zou de kerkweg dan een half uur korter zijn. Diverse instanties zijn betrokken geweest bij die oprichting; de moeder-parochie St. Lambertus, het dekenaat Weert, het Bisdom Roermond en gemeente Nederweert. Ook op het bisdom Roermond werd een beroep gedaan om tot oprichting van de parochie te komen. Het was bekend dat bisschop Mgr. Lemmens voorstander was van kleine parochies. Zo was toendertijd de situatie. Ook de kerkelijke molen "maalt hier langzaam ", maar ze bleef doordraaien want in 1937 werd de bouwpastoor al benoemd. Op 16 september 1937 werd J.H. Brand, kapelaan van de O.L. Vrouwe parochie te Venlo, benoemd tot bouwpastoor van de nieuw te stichten parochie te Nederweert-Eind. Voorlopig werd hij kapelaan in de St. Lambertusparochie te Nederweert, totdat de nieuwe parochie officieel zou worden gesticht. Wegens de dreigende tijdsomstandigheden had hij te kampen met veel moeilijkheden. Op 26 augustus 1939 werd het kerkbestuur benoemd. Dat waren; Frans van Nieuwenhoven, Sjang Verdonschot, Tjeu van Eijk en Driekske van de Voort.

Op 1 september 1939 viel nazi-Duitsland Polen binnen en daarmee was de 2e wereldoorlog begonnen. Op uitdrukkelijk verlangen van bisschop Mgr.Lemmens van Roermond werd besloten de nieuwe kerk voorlopig niet te bouwen maar te beginnen met de bouw van een bijzondere lagere school en de zolder hiervan te gebruiken als noodkerk.