Glas in lood Kruis symbool an geloof


Glas in lood Anker symbool van hoopVeranderingen

Na de diefstal van het tabernakel werd een nieuw geplaatst, dat echter niet in het iconografische programma een nieuwe functie kreeg. Het oude tabernakel was van Jos Vonk en werd speciaal voor de Gerarduskerk gemaakt. Het zou een centrale plaats innemen, namelijk boven het misaltaar waar al de lijnen van kerk samenkomen. Het deed sterk denken aan een juwelenkist, waar het waardevolste voor het menselijk leven in werd bewaard. Het was vervaardigd van geöxydeerd koper en tussen het diepgroene gevlekte beslag waren 24 symboolvoorstellingen vervat van de eucharistie. Het geheel was verfraaid met 38 halfedelstenen . Dit tabernakel werd in de nacht van 12 op 13 februari 1981 gestolen en is nooit meer teruggevonden.

Het nieuwe tabernakel is een eenvoudig wit geschilderd cilindertabernakel zonder bijzondere betekenis in het artistieke plan. Dit gebeurde wel met de vervanging van het triomfkruis, het huidige gipsen exemplaar van Van Geleuken werd beter passend bij de overige stukken gevonden. Overigens hoopte Van Geleuken, dat dit nog eens vervangen zou worden door een bronzen afgietsel. Tussen de Gerarduskapel en het schip is een hekwerk geplaatst, zodat de kapel overdag desgewenst kan worden opengesteld. De crypte wordt niet meer gebruikt.