Glas in lood Kruis symbool an geloof


Glas in lood Anker symbool van hoopHuidige kerk

De nieuwe Gerardus Majellakerk ligt centraal in het dorp Eind, waarbij het wegenplan op de kerk is gericht. De frontgevel van de kerk is naar het plein gekeerd, waardoor de oriëntatie niet zuiver is, maar een stedenbouwkundig effect op het plein is beoogd. De klokkentoren die naast de kerk is gebouwd, fungeert als landmark.

De georiënteerde basilica is opgetrokken in baksteen en heeft terzijde van de kerk aan de voorzijde een campanile. Het schip heeft de vorm van een cirkelsegment met een axiaal bankenplan, doorsneden door een middenpad.

Op 2 januari 1955 ging de eerste spade in de grond. Bij de eerste steenlegging op 19 juni 1955 waren de contouren van de kerk al zichtbaar. Op 16 september werden de dakspanten geplaatst en op 23 september 1955 ging de vlag in top ten teken dat het hoogste punt bereikt was. Op 10 mei 1956 werd de kerk ingezegend door deken Omloo en droeg pastoor Maes een plechtige dankdienst op voor het welslagen van het mooie werk: het nieuwe kerkgebouw. Bijzonder was, dat het altaar direct geschikt was voor 'de missa ad faciem versus populum'. Bovendien was een speciale devotiekapel voor H. Gerardus Majella ingericht ten behoeve van de pelgrims. In 1964 volgde de consecratie door mgr Moors.

De vorm van de kerk met het cirkelsegment als plattegrond voor het schip was eerder gebruikt door architect Weegels in de Onbevlekt Hart van Mariakerk te Weert. Het is bekend, dat Weegels met Van Geleuken in 1955 een studiereis hebben gemaakt teneinde inspiratie op te doen voor inrichting van deze Gerarduskerk. Van Geleuken heeft zich laten inspireren door de banken in de kerk van Corbusier te Ronchamps (Frankrijk) bij de vervaardiging van de banken in de Gerarduskapel.

Gebleken is, dat de toren is geïnspireerd op de kerk van Randogne (Zwitserland). De galmgaten in de toren hebben weer een typische Weegelsvorm, zoals ook bij de H. Catharinakerk in Wellerlooi is te zien. Het is daarom niet onwaarschijnlijk, dat de grondvorm van het schip is geïnspireerd op de kerk van Fritz Metzger, die hij in Riehen (Zwitserland) bouwde (circa 1951). Deze kerk heeft een vergelijkbare segmentvorm en een ovaal koor.

Ook de Onbevlekt Hart van Mariakerk heeft Weegels een zelfde vorm gegeven, met een ronde koorafsluiting. De rechthoekige koorafsluiting in de Gerarduskerk kreeg wellicht hierdoor kritiek te verduren. Vermeldenswaardig is nog dat in het zuiden van Brazilië pater Wolswijk een kopie bouwde van de Gerarduskerk uit Nederweert-Eind.