Glas in lood Kruis symbool an geloof


Glas in lood Anker symbool van hoop



Deuren

Bijzondere deuren kerk Gerardus - Majella Nederweert - Eind.

Deuren:
Materiaal: oregon-pine.
Kunstenaar: C. van Geleuken.
Jaartal: 1956.

Twaalf panelen in de deuren van de hoofdingang. Door het Credo op deze wijze op de deuren af te beelden, worden bezoekers hieraan herinnerd. De panelen lopen over de drie deuren van links naar rechts en van boven naar beneden.

 1. God de vader gezeten op een boog, met driehoekige aureool, omringd door sterren, zon en maan, vogels en water: ‘Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde'
 2. Gekroonde en tronende Christus met kruisstaf, alsmede een alpha en omega: ‘En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer'
 3. Geboorte van Christus, links Maria, onder de kribbe. Links van Maria een duif, rechts een ster, mitsgaders een os en ezel: ‘Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria'
 4. Calvariescène: ‘Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven'
 5. Christus staat in het geopende graf met kruisvaan: ‘Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden'
 6. Christus staat in een wolk: ‘Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader'
 7. Tronende Christus met weegschaal in de hand, aan de rechterzijde een zwaard: ‘Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden'
 8. Duif in een aureool boven twaalf vlammen: ‘Ik geloof in de Heilige Geest'
 9. Twee geknielde mannen in gebedshouding (een biddende en smekende engel): ‘De Heilige Katholieke Kerk'
 10. Naast een zittende priester is een knielende man afgebeeld: ‘de vergeving van de zonden'
 11. Man staat in een geopend graf op een begraafplaats: ‘De verrijzenis van het lichaam'
 12. Geknielde engel in gebedshouding: ‘En het eeuwig leven'


Linker deur kerk Gerardus - Majella Nederweert - Eind.

Deur links. Foto oktober 2009.

Middendeur kerk Gerardus - Majella Nederweert - Eind.

Deur midden. Foto oktober 2009.

Rechter deur kerk Gerardus - Majella Nederweert - Eind.

Deur rechts. Foto oktober 2009.