Glas in lood Kruis symbool an geloof


Glas in lood Anker symbool van hoopWeekbericht 23 t/m 30 septemberZaterdag 23 september: 19:15 uur H. Mis
Lezeres:
Misdienaars:
Lies Loijen.
Pam en Sien Smeets.


Zaterdag 30 september: 19:15 uur H. Mis voor Antoon van Nieuwenhoven op zijn verjaardag.
voor vader en moeder Vaes-Seuren en kinderen.
voor ouders Stultiens-Niessen en zoon Thieu.
Lezeres:
Misdienaars:
Maria van Nieuwenhoven.
Lobke Houtappels en Niek Wijen.


"Wie altijd naar de buren kijkt, verdraait op een keer zijn nek."