Glas in lood Kruis symbool an geloof


Glas in lood Anker symbool van hoopHeilig Vormsel

Een keer in de twee jaar en wel in de even jaren wordt het heilig Vormsel toegediend aan de kinderen van groep 7 en groep 8. De bisschop wijst elk jaar een vormheer aan. In overleg met deze vormheer wordt de datum voor het Vormsel vastgelegd. Dit is meestal in december of januari van het betreffende schooljaar. De pastoor geeft de voorbereidingslessen op school.

Betekenis van het Vormsel

Het woord Vormen komt uit het Latijn. Het betekent bevestigen. Als je je laat vormen, geef je aan dat je het goed vindt dat je ouders je hebben laten dopen en Eerste Communie hebben laten doen. Je ouders hebben ervoor gekozen om jou bij de Rooms Katholieke Kerk te laten horen. Nu kun jij deze keuze zelf maken.

Het Vormsel is dus eigenlijk een vervolg op het Doopsel. Bij het Doopsel word je gedoopt met water. Ook word je gezalfd met olie. Tijdens het Vormsel wordt je ook gezalfd. Dit gebeurt door de Bisschop of zijn plaatsvervanger. Daarom is het anders dan de zalving, die je kreeg, toen je gedoopt werd.

Bij het zalven wordt er gezegd dat je gedoopt wordt met de Heilige Geest. Nu zul je denken, wat is dat, de Heilige Geest? Je kunt dit het beste vergelijken met God, die als een kracht in mensen werkt. De Heilige Geest zorgt ervoor dat we steeds proberen te doen, wat Jezus ons heeft voorgedaan; dat wij handelen in de geest van Jezus.
Toediening Heilig Vormsel