Glas in lood Kruis symbool an geloof


Glas in lood Anker symbool van hoopTarieven

De tarieven voor de verschillende diensten worden vastgesteld binnen het federatieverband van de vier Nederweertse parochies.
De tarieven zijn per 1 juli 2014 als volgt:

Heilige Mis weekeinde25,00
Jubileummis buiten de reguliere mistijd250,00
Uitvaartdienst eventueel inclusief vooravonddienst400,00
Alleen vooravonddienst400,00
Uitvaartdienst inclusief avondwake400,00
Alleen avondwake250,00
Alleen dienst in het crematorium400,00
Begeleiding na dienst in de kerk naar crematorium of begraafplaats
buiten Nederweert


50,00

Huwelijksmis400,00
Zeswekendienst, zes diensten in het weekeinde150,00
Zeswekendienst, één dienst in het weekeinde na zes weken25,00

Stichting gedurende tien jaar250,00
Stichting gedurende twintig jaar500,00


Indien in de voorafgaande vier jaren een gezinsbijdrage van minimaal € 70,- is betaald, zijn er geen kosten aan een dienst of mis verbonden.