Glas in lood Kruis symbool an geloof


Glas in lood Anker symbool van hoopHuwelijk

Aanmelding voor een huwelijk kan geschieden bij Lenie Mackus of bij de pastoor. Dit dient tijdig te geschieden om zeker te zijn dat de beoogde datum en het beoogde tijdstip ook mogelijk is. Bovendien is tijdige aanmelding noodzakelijk omdat de benodigde formaliteiten op tijd vervuld kunnen worden. Hiertoe zal een kennismakingsgesprek met de pastoor plaatsvinden.

In dit gesprek zullen ook al wat afspraken gemaakt worden en krijgt men materiaal mee voor het samenstellen van de viering. Daarnaast moet er ook een voorbereiding plaatsvinden. In principe gebeurt dit in een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding die op dekenaal niveau georganiseerd wordt. Deze wordt verzorgd door een echtpaar en een priester en omvat drie avonden. Mocht het niet mogelijk zijn om aan de gezamenlijke voorbereidingsavonden deel te nemen, dan vindt de voorbereiding door de pastoor plaats. Ook dan gaat het om drie avonden.

Na deze drie avonden is er dan nog een avond met de pastoor. Dan worden de laatste dingen geregeld en wordt een afspraak gemaakt voor het oefenen in de kerk.
Huwelijksvoltrekking