Glas in lood Kruis symbool an geloof


Glas in lood Anker symbool van hoopDoopsel

Doopsels vinden altijd op zondag plaats. De doopsels worden gepland vanaf 12.30 uur. Er wordt individueel gedoopt. Er vinden dus geen gezamenlijke doopvieringen plaats.

Aanmelding voor een doopsel kan geschieden bij Lenie Mackus of bij pastoor Schuffelers. Ter voorbereiding op het doopsel vindt een doopgesprek plaats. Daartoe komt de pastoor een avond op bezoek. Dit is bedoeld om nader kennis te maken met elkaar en om nadere uitleg te geven over het doopsel en de doopviering.

Een doopviering is in principe gratis. Wel wordt er na afloop een collecte gehouden voor een vrijwillige bijdrage.

Voor doopbewijzen kan men zich wenden tot de parochiƫle contactpersoon.


Het heilig doopsel.