Glas in lood Kruis symbool an geloof


Glas in lood Anker symbool van hoopEerste Heilige Communie

Een keer in de twee jaar en wel in de oneven jaren is de viering van de eerste heilige Communie. Hieraan nemen de kinderen van groep 3 en groep 4 van de basisschool deel. De pastoor geeft de voorbereidingslessen op school.

De voorbereiding van de viering gebeurt door de pastoor, de school en de ouders.

De viering vindt plaats op Hemelvaartsdag om 11.00 uur, tenzij deze dag in de schoolvakantie valt, dan wordt door de pastoor een zondag uitgekozen, waarbij rekening gehouden moet worden met de vier andere Communievieringen die de pastoor moet doen.

Als de viering op een zondag wordt gehouden vindt deze plaats om 11.15 uur.


Eerste Heilige Communie.