Glas in lood Kruis symbool an geloof


Glas in lood Anker symbool van hoopKerkbijdragen

De kerkbijdrage, ook gezinsbijdrage genoemd, is een landelijke regeling voor zowel de katholieke als protestantse kerk en andere christelijke kerken. Door middel van een vaste bijdrage per jaar ondersteunt men de eigen parochie. De inkomsten van de kerkbijdrage vormen voor de parochies een van de belangrijkste bronnen van inkomsten, waarvan alle kosten betaald moeten worden.

Met deze kerkbijdrage laten de parochianen zien wat het voortbestaan van hun kerk hun waard is. Zonder voldoende kerkbijdrage is het niet mogelijk om de plaatselijke kerk in stand te houden en zal vroeg of laat het kerkgebouw gesloten en mogelijk afgebroken moeten worden.

In de andere bisdommen en bij de protestantse kerk en de andere christelijke kerken betaalt men altijd het volle bedrag voor de verschillende diensten ongeacht of men meedoet aan de kerkbijdrage of niet. Het bisdom Roermond heeft bij de invoering van de kerkbijdrage besloten om iets te doen voor die mensen die de kerk door middel van de kerkbijdrage steunen. Deze parochianen hoeven voor bepaalde diensten niet te betalen.

Hierbij geldt wel als voorwaarde dat men in de drie jaren direct voorafgaand aan de dienst een vastgestelde minimum aan kerkbijdrage per jaar heeft betaald. Heeft men in die drie jaren minder bijgedragen dan het vastgesteld minimum, dan moet men het vastgestelde tarief voor de betreffende dienst minus de in de afgelopen drie jaar betaalde kerkbijdrage betalen.

In Nederweert vormen de vier parochies een federatie met één gezamenlijk bestuur. De financiën van de parochies zijn echter van elkaar gescheiden. De kerkbijdrage die men aan een bepaalde parochie betaalt komt daarom ook alleen ten goede aan die parochie en wordt niet gebruikt voor de andere parochies.