Glas in lood Kruis symbool an geloof


Glas in lood Anker symbool van hoopBestuur

De vier parochies van Nederweert vormen samen een federatie. Deze federatie wordt bestuurd door het federatiebestuur. In dit bestuur zitten van elke parochie twee vertegenwoordigers.
Het dagelijks besturen en leiden van de parochies is in handen van de parochiecommissies. Elke parochie heeft een parochiecommissie.

Namens het federatiebestuur hebben de twee parochievertegenwoordigers zitting in de parochiecommissie. Verder wordt de parochiecommissie aangevuld met zoveel leden als nodig geacht wordt om het functioneren van de parochie mogelijk te houden en werkbaar te maken.

De leden van de parochiecommissie werken onder verantwoordelijkheid van het federatiebestuur en ontvangen van het federatiebestuur schriftelijk vastgelegde bevoegdheden.

De parochiecommissie in de Gerardus Majellaparochie is als volgt samengesteld:

Pastoor Schuffelers:voorzitter federatiebestuur
Lenie Mackus:federatiebestuur en contactpersoon
Henk Verheijen:voorzitter
Ilse Verheijen-Brielsadministrateur
John van Buul:algemene zaken
Marc Beelen:koster